Të transportit në Rusi

Disponueshmëria e tona automjeteve të rënda kamionë, të përbëra e fundit Evropian makineri, si dhe ynë prodhimin e vet bazë, lejon Atlanta L kompani të organizojë shpërndarjen e ngarkesave në pothuajse çdo vend në Rusi, zvogëlimin e ndjeshëm koston e transportit, për të zgjidhur të konsumatorëve të trafikut çështje sa më shpejt të jetë e mundur. Të veçantë të shërbimit të kontrollit të forwarding mallrave të kompanisë Atlanta L, me ndihmën e fundit pajisjet teknike, monitoruesit e ngarkesave të tranzicionit në Rusi, e kështu, ju gjithmonë mund të pyes, ku e ngarkuar automjeteve është. I logjistikës departamenti i specialistëve janë