Të verifikojë të biznesit në këmbë e Kompanive ruse

Me qëllim të verifikimit të një biznesi në këmbë e një të mundshme ruse partner biznesi për kompanitë e huaja mund të përdorni këto lirë dhe të përballueshme burimet e informacionit (kryesisht në gjuhën ruse). Baza e të dhënave të të gjithë personave juridik dhe individuale biznesmenët e regjistruar në territorin e Federatës ruse dhe të përfshira në Federale Regjistrat është dorëzuar nga ana e Shërbimit të Taksave Federale. Baza e të dhënave mund të arrihen pa regjistrim në mirëmbajtjen dhe përditësimin e bazës së të dhënave të përbërë konsoliduar të të dhënave statistikore, së bashku me të dhënat në