Trashëgimi në Rusi

Kur dikush pranë jush në Rusi kalon larg, atëherë ju mund të keni të drejtë për të përfituar nga personi të vdekur e të patundshme. Sipas ligjit aktual, ju duhet të paraqesë një ‘Aplikimin për Pranimin ose Refuzimin e Trashëgimisë’ vendore e noterit brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga momenti i hapjes së vazhdimësisë. Nëse ju jeni në Angli, aplikimi mund të paraqitet personalisht, me postë apo nëpërmjet fuqia e avokatit në emër tuaj. Kabinë e aplikimit dhe fuqia e avokatit duhet të jetë siç duhet të certifikuar. Lokale noteri këtu, do të thotë çdo noter në kufijtë e

Trashëgimi në Rusi

është e drejtësisë sociale dhe për një të ligjet’ më të rëndësishme qëllimet për të parë pasi anëtarët e familjes të cilët nuk mund të bëjë atë vetë. Në rast se nuk ekziston asnjë trashëgimtar, pasuri të kaluar tek Qeveria ruse si pasuri është e deklaruar heirless. Nëse ju gjeni veten në një të vështirë Rasti do të hapet në një të vdekur vendin e banimit (kur ky informacion është në dispozicion), përveç kur atë lokacion është jashtë Rusisë, në të cilën gjendja rast duhet të jetë i hapur, ku Në rast të një i dashur rast, gjykata nuk ka