Trump Tha Rusët Që Qitjes ‘Arrë Punë’ Comey Lehtësuar Presionin Nga Hetimi — The New York Times

Merrni politikë dhe Washington lajmeve përditësime nëpërmjet ruse Avokat, Twitter dhe në Mëngjes Njoftimin gazetën. Informacione faturimi: ju automatikisht do të ngarkohet hyrëse shkalla çdo njëzet-e-tetë ditëve për një vit, norma standarde çdo njëzet-e-tetë ditë pas kësaj. Me anë të nënshkrimit, ju jeni duke pranuar Kushtet e përdorimit, Privacy Policy, dhe Kushtet e Shitjes. Informacione faturimi: ju automatikisht do të ngarkohet hyrëse shkalla çdo njëzet-e-tetë ditëve për një vit, norma standarde çdo njëzet-e-tetë ditë më pas. Ju mund të anuloni në çdo kohë Me anë të nënshkrimit, ju jeni duke pranuar Kushtet e përdorimit, Privacy Policy, dhe Kushtet e Shitjes.