Udhëzues për të Bërë Biznes në Rusi: Ligjin e Punës

Në vitin E saj dispozitat kryesore, megjithatë, mbeten të pandryshuara Disa ndryshime të mëdha përfshijnë: të punësuarit në punë të caktuara të filluar një punë të re për të paraqitur tek punëdhënësi dhe një certifikatë si për të nëse ai ka ose nuk ka qenë ndonjëherë penalisht të dënuar apo ndjekur penalisht një ligj të kishte efekt në kufizimin e mundësive për punësim të disa ish-zyrtarëve të qeverisë për dy vjet pas largimit publik të office: një amendament zgjeruar konceptin e diskriminimit dhe krijimin e përgjegjësisë administrative për përhapjen e informacionit për vendet e lira që përmbajnë kufizimet diskriminuese. ndryshimet