Të alimentacionit në Rusiështë një pagesë të bërë për një ish-bashkëshortin me të tjera pas break-down e martesës së tyre. Kjo pagesë është dhënë nën kushtet specifike dhe ndërsa mbështetjen e fëmijëve, duke qenë një prindërore, detyrë, shihet si e detyrueshme, është e rrallë të dhënë si shkaqet për të cilat ajo mund të jetë bërë janë shumë të rrepta dhe e kufizuar. Kjo zakonisht është e rekomanduar që ju përfshin një rregull i përgjithshëm që përcakton bashkëshortët duhet të mbështesin njëri-tjetrin nga pikëpamja financiare, një ish-bashkëshort është vetëm të drejtën për të ai ka arritur moshën për pension (gjatë pesë viteve të para pas divorcit) dhe kanë qenë të martuar për një periudhë të zgjatur kohe. në një kontekst gjyqësor, duke marrë parasysh të gjitha detajet e bashkëshortëve gjendje, gjendjen familjare dhe aspekte të tjera të palëve të cilat mund të jenë të interesit.

të tjera duhet të njoftojë të gjitha ndryshimet (vendi i banimit, punës, etj.) dhe të reja të të ardhurave.

Dështimi për të bërë kështu që sjell atij saj në gjykatë dhe të gjykohen, siç përcaktohet me ligj

E sipërmarrësit e huaj të cilët janë në kërkim për një avokat të mirë në Rusi mund të mbështeteni në të pandehurve ata gjejnë në faqen e internetit