Të përgjithshme autorizimin për makinën: si të çështjes, çka kjoFuqia e Avokatit për makina —

Natyra e përgjithshme e pushtetit të avokatit të procedurës është vullnetare

As ligji e as palët e treta mund të detyrojë pronarin e automjetit për të nxjerrë këtë dokument. Fuqi të përgjithshme të avokatit për një makinë është një dokument që është i vlefshëm vetëm pas ajo ka qenë e vërtetuar nga një noteri. Të trustit ka një numër të kompetencave në lidhje me pasurinë e: Regjistrimi i një fuqi të përgjithshme të avokatit për të automjeteve nënkupton shkaktimin e pasojave ligjore. Një prej tyre është transferimi i të drejtave për përdorimin dhe shkatërrimin e makinës të një pale të tretë. Humbja e një fuqi të përgjithshme të avokatit nuk do të thotë përfundimit të afatit të vlefshmërisë, pasi që dokumenti mund të restaurohen. Për ta bërë këtë, ju duhet të kontaktoni noteriale, të cilëve fuqia e avokatit është lëshuar, dhe pastaj të bëjë një deklaratë lidhur me rikthimin e dokumentit.

Sa kushton një fuqi të përgjithshme të avokatit për një makinë kosto

Për të vërtetuar këtë dokument, ju do të duhet të paguajnë tarifat e noterit: Nëse pronari i automjetit (kryesor) është një entitet juridik, fuqia e avokatit do të pushojë për të vepruar nga momenti kur personi juridik pushon së ekzistuari