Ushtarake Avokatët, të Firmave të Ligjit në Rusi për Çdo Qytet — ruse Avokat OnlineEkonomike Bar e Rrethi i Sverdlovskut është shtet i pavarur dhe shoqata e avokatëve — në-ligji e cila është e specializuar në ofrimin e këshillimit ligjor të ndryshme të biznesit lidhur me çështje të.

Ata janë gjithashtu të angazhuar